Tetsunabe no Jan 2nd!!

Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 16 ถ้ากินพิษล่ะก็ Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 15 ทิฐิของเซ็นเน็น Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 14 การต่อสู้ของผู้หญิง Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 13 ผู้ชนะ, ผู้แพ้ Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 12 ใหม่ล่าสุด VS อาหารแห่งจิตใจ Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 11 เปิดฉากการดวล Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 10 ผ่านรอบคัดเลือก Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 9 เริ่มแข่งรอบคัดเลือก Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 8 ศึกดวลโทโชเมง ตัดสินผล!! Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 7 ศึกสามเส้า Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 6 ตระกูลโอทานิ VS ร้านโกบังโจ Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 5 บุกร้าน Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 4 โทโชเมงแห่งความทรงจำ Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 3 หมูเปรี้ยวหวานหลากสี Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 2 แข่งทำหมูผัดเปรี้ยวหวาน Tetsunabe no Jan 2nd!! ตอนที่ 1 สายเลือดแห่งราชันย์