Chikotan Kowareru

Chikotan Kowareru ตอนที่ 39 จิโกะตันกำลังแย่ การลงมือของโอซากะและผู้พลิกวิกฤตที่ไม่น่าเชื่อก็โผล่มา!!

อ่านไม่ออกกดนี่!