Chikotan Kowareru

Chikotan Kowareru ตอนที่ 35 หนึ่งคืนผ่านไป...เช้าตรู่แห่งความอึดอัด! เกิดเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อ!?

อ่านไม่ออกกดนี่!